CATEGORIES

EVERYDAY LIFE
 
'Backstage' of my illustrations / Monthly summary / Instagram photos 
 
'Kulisy' ilustracji / Podsumowania / Zdjęcia z Instagramu
 
PERSONAL
 
My life and work experiences / Illustration Tips
 
Moje doświadczenia / Wskazówki
 
PRODUCTS/HANDMADE
 
Non-digital versions of my works. 
 
Poza-cyfrowe wersje prac.

INSPIRATIONS
 
 Inspiring websites / blogs / books / products /etc. 
 
Inspirujące strony / blogi / książki / produkty / itp.
  
ASYMMETRY OF LIFE  
 
My biggest (so far) illustration project about differences between people. 
 
Mój (póki co) największy projekt dotyczący różnic pomiędzy ludźmi.

A DAY WITH... 
 
More about my weekly Twitter portrait series. 
 
Więcej o cotygodniowej serii portretów z Twittera. 
 
ILLUSTRATIONS
 
Other blog posts with my older works. 
 
Pozostałe notki i starsze prace.